Om vårt miljöarbete

Vi odlar i kokosjord som är ett förnybart odlingssubstrat, och tillför näring i flytande form. Allt vatten recirkuleras och därför går varken näring eller vatten till spillo. I växthuset används inte kemiska eller ekologiska bekämpningsmedel. Vi använder istället nyttodjur för att bekämpa skadegörare

    HÅLLBART

Det är viktigt för oss att vara så miljömedvetna som möjligt, eftersom vi vill satsa på något som är hållbart i ett längre framtidsperspektiv.


     UPPVÄRMNING

Vi köper ved från bygden, flisar den och värmer sedan hela växthuset med detta.


 

Humlor

Humlorna som bor i växthuset är viktiga medarbetare. De arbetar i princip dygnet runt med att pollinera alla blommor.

Nyttodjur

Macrolophus, en allätande bärfissläkting, sätts in i början på varje odlingsår. De lyckas hålla de flesta insekter i schack.


 

Miljöcertifiering

Vi är certifierade av Svenskt sigill. Vi är också medlemmar i MOEK som är en flexibel, innovativ och kvalitetsorienterad odlarförening.


 

L O K A L    F Ö R A N K R I N G

Det lokala är viktigt för oss. Vi anställer lokal arbetskraft och erbjuder grönsaker i de lokala butikerna med hjälp av Mellansvenska Odlare och lokala grossister.

Drift och Underhåll

Vi är helt beroende av att humlor, marclophus och männsiskor, var och en drar sitt strå till stacken för att allt skall fungera som det är tänkt.